Skrótowce

Z Czarnobyl Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Spis skrótów[1][2]
Rosyjski Polski
A3 аварийная защита AZ procedura ochrony przed awarią
АЗМ аварийный сигнал по превышению мощности AZM sygnalizacja awarii po przekroczeniu danego poziomu parametru
АЗС аварийный сигнал по скорости нарастания мощности AZS sygnalizacja awarii przy szybko zbliżającym się przekroczeniu danego parametru
АР автоматический регулятор AR automatyczna regulacja
БЩУ блочный щит управления BSzczU centrala sterowania blokiem
ВНИИАЭС Всесоюзный научно-исследовательский институт по

эксплуатации АЭС

WNIIAES Wszechzwiązkowy naukowo-badawczy instytut eksploatacji elektrowni atomowych
ГКНТ Государственный комитет по науке и технике GKNT państwowy komitet nauki i techniki
ГЦН главный циркуляционный насос GCN główna pompa cyrkulacyjna
ДП дополнительный поглотитель DP dodatkowy podmiot absorbujący
ИАЭ Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова IAE Instytut energii atomowej im. I.W. Kurczatowa
КМПЦ контур многократной принудительной циркуляции KMPC obieg wielokrotnej przymusowej cyrkulacji
ЛАР локальный автоматический регулятор LAR miejscowy regulator automatyczny
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии MAGATE międzynarodowa agencja energii atomowej
МВТС Межведомственный научно-технический совет MWTS międzyresortowa rada naukowo-badawcza
МПА максимальная проектная авария MPA maksymalna awaria teoretyczna
НИКИЭТ Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники NIKIET naukowo-badawczy i konstruktorski instytut energotechniki
ОЗР оперативный запас реактивности OZR operatywny zapas reaktywności
ОПБ «Общие положения безопасности» OPB BHP (ogólne przepisy bezpieczeństwa)
ПБЯ «Правила ядерной безопасности» PBJa reguły bezpieczeństwa jądrowego
РБМК реактор большой мощности кипящий RBMK reaktor kanałowy wielkiej mocy
РР ручное регулирование RR ręczna regulacja (ręczne sterowanie)
САОР система аварийного охлаждения реактора SAOR system awaryjnego oziębiania reaktora
СУЗ система управления и защиты SUZ system prętów kontrolny
ТВС тепловыделяющая сборка TWC pręt paliwowy
ТВЭЛ тепловыделяющий элемент TWEL element pręta paliwowego
ТГ турбогенератор TG turbogenerator
УСП укороченный стержень-поглотитель USP pręt kontrolny
СРК стопорно-регулирующие клапаны  SRK zawory regulujące zatrzymanie
РЦ реакторный цех RC Wydział reaktora
Funkcje stanowisk roboczych
Rosyjski Polski
СИУР старший инженер управления реактором SIUR starszy inżynier sterowania reaktorem
СИУБ старший инженер управления блоком SIUB starszy inżynier sterowania blokiem
СИУT старший инженер управления турбогенератором SIUT starszy inżynier sterowania turbogeneratorem
НСБ начальник смены блока NSB naczelnik zmiany bloku
ЗГИС-2 заместитель главного инженера 2-й очереди ZGIS-2 zastępca naczelnego inżyniera 2 etapu
Obiekty[3]
Rosyjski Polski
АБК административно-бытовой корпус ABK budynek administracyjno-socialny
АЭС атомная электростанция AES elektrownia jądrowa
ЧАЭС Чернобыльская атомная электростанция CzAES Czarnobylska Elektrownia Atomowa
ВСРО Вспомогательные системы реакторного отделения WRSO Pomocnicze systemy przedziału reaktora

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Zachowano interpunkcję i ortografię cytowaną z oryginalnych dokumentów radzieckich.
  2. A. S. Diatłow: Czarnobyl. Jak to było.. Kijów: 1995.
  3. Что означают различные аббревиатуры и сокращения?. pripyat.com. [dostęp 2019-08-01].