Program roboczy

Z Czarnobyl Wiki
To jest nie tylko zatwierdzona wersja strony, ale również ostatnia jej wersja.
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badanie reżimu wybiegu turbogeneratora nr 8 Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej pod obciążeniem potrzeb własnych (ros. испытаний турбогенератора № 8 Чернобыльской АЭС в режимах совместного выбега с нагрузкой собственных нужд) – projekt badania autorstwa inż. Miedlenki ze Zjednoczenia „Dontechenergo” polegający na oszacowaniu czasu pomiędzy momentem wytrącenia parametrów turbogeneratora a uruchomieniem generatora.

30 października 1985 zapadła decyzja o wdrożeniu programu do realizacji. W styczniu 1986 dyrektor elektrowni Wiktor Briuchanow, przesłał do zatwierdzenia scenariusz programu testowego do głównych biur projektowych Instytutu „Gidroprojekt” oraz Gosatomeniergonadzoru.

Zatwierdzający warunki i przebieg programu:

Autorzy programu:

  • Zastępca naczelnego inżyniera (ZGIS) – Anatolij Diatłow
  • Naczelnik wydziału produkcyjno-technicznego (PTO) – A. D. Gallerman
  • Naczelnik wydziału elektrycznego (EC) – Andriej Zinienko
  • Naczelnik CZPNP SAEN – I.P. Aleksandrow
  • Naczelnik II. wydziału reaktora (RC-2) – A. P. Kowalenko
  • Naczelnik wydziału turbin (TC) – Ł.A. Choronżuk
  • Naczelnik wydziału automatyki cieplnej i pomiarów (CTAI) – Je. A. Borodawka
  • Zastępca naczelnika wydziału elektrycznego (EC) – W. I. Mietielew
  • Zastępca naczelnika wydziału elektrycznego po RZAI (RC RZAI) – S. A. Małafijenko
  • Zjednoczenie „Dontechenergo” – G. P. Mietlenko