Cmentarz Mitiński

Z Czarnobyl Wiki
To jest nie tylko zatwierdzona wersja strony, ale również ostatnia jej wersja.
Skocz do: nawigacja, szukaj

Cmentarz Mitino (ros. Митинское кладбище) - cmentarz położony w północno-zachodniej części Moskwy.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Powstał 15 września 1978 roku. Na jego terenie znajduje się powstała w 1998 roku kaplica prawosławna Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość”. Cmentarz zajmuje powierzchnię 1,080,000 m2 i jest miejscem pochówku 28 ofiar awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Znajdują się tam również miejsca pochówku znanych mieszkańców Moskwy. 26 kwietnia 1993 roku na terenie cmentarza odsłonięto pomnik ku czci ofiar awarii, którego twórcami byli: rzeźbiarz - A. Kowalczuk oraz architekt - W. Korsi.

Pochowani[edytuj | edytuj kod]

Tabela: Wykaz osób pochowanych lub mających symboliczny grób na terenie cmentarza Mitino      Osoby pochowane      Osoby posiadające symboliczny grób
Nazwisko i imię Zdjęcie Data i miejsce urodzenia Data i miejsce śmierci Przyczyna śmierci Pełniona funkcja Opis
Chodemczuk, Walery Ilicz (Ходемчук, Валерий Ильич)
6545645.jpg
1953.03.24, Krapiwnoje, (Ukraińska SRR) 1986.04.26, Prypeć (Czarnobylska Elektrownia Jądrowa) Nieznana, najprawdopodobniej w wyniku eksplozji Starszy operator głównej pompy obiegowej reaktora nr 4. Jego miejsce pamięci znajduje się w budynku reaktora nr IV a symboliczny grób na Cmentarzu Mitińskim w Moskwie
Szaszenok, Władimir Nikołajewicz

(Шашенок, Владимир Николаевич)

Szaszenok.jpg
1951.04.21, Szczucha Hrebla (Ukraińska SRR) 1986.04.26, Prypeć Przerwanie rdzenia kręgowego, obrażenia wielonarządowe, oparzenia termiczne i popromienne Pracownik "Atomenergonaladka" (podwykonawca CEJ), kierownik systemu automatyzacji Zmarł w godzinach rannych w szpitalu w Prypeci. Został pochowany 29 kwietnia na cmentarzu we wsi Czystogłówka. W 1988 roku ekshumowany i przeniesiony na cmentarz Mitino w Moskwie.
Akimow, Aleksandr Fiodorowicz (Акимов, Александр Фёдорович)
Aleksandr Akimow.jpg
1953.05.06, Nowosybirsk (Rosyjska FSRR) 1986.05.10, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej, poparzone 100% powierzchni ciała, otrzymana dawka: 15 Gy (1,500 rad) Kierownik zmiany bloku nr IV
Tiszura, Władimir Iwanowicz (Тищура, Владимир Иванович)
Tiszura.jpg
1959.12.15, Leningrad (Rosyjska FSRR) 1986.05.10, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Sierżant, Samodzielna Zmilitaryzowana Jednostka Straży Pożarnej nr 6 (SWPCz-6) w Prypeci
Kibenok, Wiktor Mikołajewicz (Кибенок, Виктор Николаевич)
Wiktor Kibenok.jpg
1963.02.17, Iwaniwka (Ukraińska SRR) 1986.05.11, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Porucznik. dowódca Samodzielnej Zmilitaryzowanej Jednostki Straży Pożarnej nr 6 (SWPCz-6) w Prypeci
Prawik, Władimir Pawłowicz (Правик, Владимир Павлович)
Pravik.jpg
1962.06.13, Czarnobyl (Ukraińska SRR) 1986.05.11, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Porucznik. dowódca zmiany Zmilitaryzowanej Jednostki Straży Pożarnej nr 2 (WPCz-2) w Prypeci
Kurguz, Anatolij (Кургуз, Анатолий Харлампиевич)
Anatolij Kurguz.jpg
1957.06.12, Krasnowiczi (Rosyjska FSRR) 1986.05.12, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Starszy operator reaktora
Ignatenko, Wasilij Iwanowicz (Игнатенко, Василий Иванович)
Wasilij Ignatienko.jpg
1961.03.13, Spericze (Białoruska SRR) 1986.05.13, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Sierżant. dowódca oddziału Samodzielnej Zmilitaryzowanej Jednostki Straży Pożarnej nr 6 (SWPCz-6) w Prypeci
Orłow, Iwan Lukicz (Орлов, Иван Лукич)

(Brak zdjęcia)

1945.01.10 1986.05.13, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Fizyk
Brażnik, Wiaczesław Stiepanowicz (Бражник, Вячеслав Степанович) 1957.05.03, Atbasar (Kazachska SRR) 1986.05.14, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Starszy operator turbiny
Kudriawcew, Aleksandr Giennadijewicz (Кудрявцев, Александр Геннадиевич)
Aleksandr Kudriawcew.jpg
1958.12.01, Kirow (Rosyjska FRR) 1986.05.14, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Starszy inżynier kontroli reaktora
Waszczuk Nikołaj Wasiljewicz (Ващук, Николай Васильевич )
Vaschuk.jpg
1959.06.05, Wielka Hajcza (Ukraińska SRR) 1986.05.14, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Sierżant, dowódca oddziału Samodzielnej Zmilitaryzowanej Jednostki Straży Pożarnej nr 6 w Prypeci.
Toptunow Leonid Fiodorowicz (Топтунов, Леонид Федорович)
1212132.jpg
1960.08.16, Mykołajiwka (Ukraińska SRR) 1986.05.14, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej,

otrzymana dawka: 7 Gy (700 rad)

Starszy inżynier kontroli sterowania reaktorem
Titienok, Nikołaj Iwanowicz (Титенок, Николай Иванович)
Titenok.jpg
1962.12.05, Mykołajiwka (Ukraińska SRR) 1986.05.14, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Strażak, Samodzielna Zmilitaryzowana Jednostka Straży Pożarnej nr 6 w Prypeci.
Łopatiuk. Wiktor Iwanowicz (Лопатюк, Виктор Иванович)
Lopatyuk.jpg
1960.08.22, Lelew (Ukraińska SRR) 1986.05.17, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Elektryk
Proskuriakow, Wiktor Wasiljewicz (Проскуряков, Виктор Васильович)
Proskuryakov.jpg
1955.04.09, Swobodny (Rosyjska FRR) 1986.05.17, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Naczelny inżynier kontroli sterowania reaktorem
Diegtiarienko, Wiktor Michajłowicz (Дегтяренко, Виктор Михайлович)
Degtyarenko.jpg
1954.08.10, Riazań (Rosyjska FRR) 1986.05.19, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Operator reaktora
Szapowałow. Anatolij Iwanowicz (Шаповалов, Анатолий Иванович)
Anatolij Szapowałow.jpg
1941.04.06, Kirwograd (Ukraińska SRR) 1986.05.19, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Elektryk
Baranow, Anatolij Iwanowicz (Баранов, Анатолий Иванович)
Anatolij Baranow.jpg
1953.06.13, Ciurupińsk (Ukraińska SRR) 1986.05.20, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Starszy elektryk
Pierczuk, Konstantin Grigoriewicz (Перчук, Константин Григорьевич)
Perchuk.jpg
1952.11.23, Magadan (Rosyjska FRR) 1986.05.20, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej

otrzymana dawka: 10 Gy (1,000 rad)

Starszy operator turbiny
Iwanienko, Jekaterina Aleksandrowna (Иваненко, Екатерина Александровна)
Ivanenko.jpg
1932.09.11, (Białoruska SRR). 1986.05.26, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Pracownik ochrony elektrowni
Konował, Jurij Iwanowicz (Коновал, Юрий Иванович)
Konoval.jpg
1942.01.01, Ust-Pier, (Rosyjska FRR). 1986.05.28, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Elektryk
Sitnikow, Anatolij Andrejewicz (Ситников, Анатолий Андреевич)
Anatolij Sitnikow.jpg
1940.01.20, Woskresenka (Rosyjska SRR). 1986.05.30, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej otrzymana dawka: 15 Gy (1,500 rad) Zastępca naczelnego inżyniera
Pierewaczenko, Walery Iwanowicz (Перевозченко, Валерий Иванович)
Perevozchenko.jpg
1947.05.06, Starodub (Rosyjska FRR) 1986.06.13, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Kierownik zmiany (sekcja reaktorowa)
Popow, Gieorgij Iłłarionowicz (Попов, Георгий Илларионович)

(Brak zdjęcia)

1940.02.21 1986.06.13, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej Pracownik fabryki turbin "Turboatom" w Charkowie (podwykonawca CEJ)
Wierszinin, Jurij Anatoljewicz (Вершинин, Юрий Анатольевич)
Vershinin.jpg
1959.05.22, Zujewskaja (Rosyjska SRR) 1986.07.21, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej otrzymana dawka: 10 Gy (1,000 rad) Operator turbin
Nowik, Aleksandr Wasiljewicz (Новик, Александр Васильевич)
Aleksandr Nowik.jpg
1961.08.11, (Ukraińska SRR) 1986.07.26, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej otrzymana dawka: 10 Gy (1,000 rad) Operator turbin
Łuzganowa, Klawdija Iwanowna (Лузганова, Клавдия Ивановна)
Klawdija Łuzganowa.jpg
1927.05.09 1986.07.31, Moskwa Zespół ostrej choroby popromiennej, szacowana otrzymana dawka: 6 Gy (600 rad) Pracownik ochrony elektrowni